Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling.

Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling.

Ta del av principdeklarationen från Sveriges skogsägare!

Vid Norrskogs årsstämma 5/6 presenterades Sveriges skogsägares principdeklaration och den skrevs under av deltagarna på stämman. Namnlistor ska sedan skickas in till riksdagen.