Brandrisken inom Norrskogs verksamhetsområde

I rådande läge som är i dagsläget i nästan hela Norrskogs verksamhetsområde så har vi beslutat att skjuta upp uppstarten av avverkningsmaskinerna. Under vecka 29 kommer ingen maskin starta upp.

Vi bedömer att risken för nya bränder är hög och att brandsamråden inte räcker till nu när vädret är extremt hett och torrt. Kostnaderna för att ev antända är allt för höga både för entreprenörer, Norrskog och våra skogsägare.

När det gäller markberedning kommer den att pausas from tisdag den 17 juli.

Nytt beslut kring uppstart kommer att genomföras under fredagen den 20 juli, om vad som kommer att gälla i början av veckan 30.