Förtroendevald - ett ansvarsfullt uppdrag!

Förtroendevald - ett ansvarsfullt uppdrag!

Att vara förtroendevald i Norrskog är ett viktig och betydelsefullt uppdrag. Norrskog värnar om våra förtroendevalda och vill naturligtvis ge stöd och uppbackning i det arbetet på olika sätt.

Bland annat så bjuds förtroendevalda i Sbo-råden in två gånger per år till en utbildning/dialogträff. En av dagarna vänder sig till valberedare och den andra till rådsledamöter. I lördags träffades rådsledamöter i Hammarstrand för att få utbildning och diskutera nutid och framtid som förtroendevald under ledning av Marie Simonsson styrelseledamot i Norrskogs styrelse och Nina Andersson medlemsutvecklare.

På bilden: Marie Simonsson, Anders Westlund Sundsvall, Maria Grill Strömsund, Eva Jonsson Strömsund, Ulla Thalén Ragunda och Markus Hedberg Sundsvall.