Fortsätter rusta för framtiden!

Fortsätter rusta för framtiden!

Pressmeddelande: Norrskog inklusive egen skog redovisar för 2016 ett rörelseresultat på plus 5 miljoner kronor. Rörelseresultatet på koncernnivå blev minus 47 miljoner kronor, varav 45 miljoner är nedläggningskostnader för Sikås sågverk.

- Nedläggningen av ett sågverk var ett mycket tråkigt, men nödvändigt beslut i vårt arbete för ökad lönsamhet, konkurrenskraft och medlemsnytta. Påverkan på resultatet kommer att märkas redan 2017 även om vissa åtgärder inte får full effekt förrän senare, säger koncernens VD Olov Söderström.

Tack vare en bra utveckling för kapitalförvaltningen blev resultatet efter finansnetto plus 25 miljoner kronor för Norrskog inklusive egen skog, men i koncernen minus 37 miljoner.

Resultatet för industrin blev minus 56 miljoner kronor. Förutom nedläggningskostnader för Sikås sågverk är anledningarna bl.a. högre råvarukostnader och en generellt klenare medelstock.

- Under 2017 fortsätter vi att rusta för framtiden. Produktionen i Hissmofors och Östavall kommer att öka successivt. Vi fortsätter också vårt arbete med att skapa en företagskultur som bygger på ständiga förbättringar i vardagen och där vi på ett bra sätt tar tillvara på våra medarbetares samlade kompetens. Inom skogsverksamheten kommer vi fortsätta arbeta aktivt med marknadsperioder mot våra medlemmar, säger Olov Söderström.

Årsbokslut 2016 (2015 års siffror inom parentes)

• Omsättningen för koncernen 1,75 miljarder kronor (1,8 miljarder)

• Rörelseresultatet koncernen -47 miljoner (-30 miljoner).

• Kassaflöde 29 miljoner (64 miljoner)

• Produktion sågverk 432 (432 tm³sv)

• Leveranser sågat 435 (441 tm³sv)

• Virkesvolym 1 453 tm³fub (1 475 tm³fub)

För mer information:
Olov Söderström, VD, 010-150 25 01
Annika Lidgren, kommunikationschef, 010-150 25 33