Här vässas framtida skogisar!

Här vässas framtida skogisar!

Den sista dagen i augusti var det återigen dags för en viktig Norrskogstradition. Då kom nämligen Skogshögskolans jägmästarstudenter på det årliga besöket till bröderna Göran och Håkan Espmark och deras skogsfastighet i Äspnäs. Faktum är att blivande jägmästare besökt dem, som en del i sin utbildning, 19 år i rad!

Besöket är viktigt för Norrskog och hela skogsägarrörelsen, då studenterna här får djupa insikter i de olika problem som de mindre skogsägarna ställs inför. Istället för att, som de stora bolagen, ha fasta scheman för hur olika bestånd ska behandlas, måste familjeskogsägaren, bestånd för bestånd, göra en mer komplex avvägning mellan hur skogen ser ut och växer, ekonomi på kort och längre sikt, naturvärden och mycket annat.

Vid årets exkursion deltog de båda skogsägarna, studenterna och deras handledare Gustaf Egnell och Lars Lundqvist. Från Norrskog medverkade kommunikationschef Rolf Edström, Maria Grill från Strömsunds SBO, styrelseledamoten Stig Högberg, rådgivningschef Tobias Jonmeister, produktionsledare Peder Persson och VD Olle Söderström. Även Skogsstyrelsens skogskonsulent Jörgen Sundin fanns på plats och deltog i resonemangen.

Under de många exkursionspunkterna fick studenterna vid flera tillfällen frågan ”vad tycker ni vi ska göra här?” av Göran och Håkan Espmark. Att väga samman ekonomi, risk för stormskador, röta eller båda delar, naturvärden och de förutsättningar som resten av fastigheten ställer upp, visade sig vara svårt nog för alla deltagare.

Vi en exkursionspunkt hölls även en debatt som visade skillnaderna mellan hur Norrskog och Skogsstyrelsen ser på bevarandet av biologisk mångfald. Parterna var här överens om att hur mycket skog som ska undantas från brukande är något som ska beslutas av riksdag och regering. Norrskog menade att de skogsägare som förvaltat sin skog så att där finns höga naturvärden idag riskerar att förlora på detta, medan Skogsstyrelsen menade att detta inte var myndigheternas avsikt, utan ett resultat av otydlig lagstiftning och ibland ett resultat av brist på pengar.

Liksom i stort sett alla föregående år, visade Äspnäs i Ströms Vattudal denna dag upp sig från sin soligaste och bästa sida. Mycket talar för att det kan bli ett trevligt 20-årsjubileum med nya studenter under 2019!