Hur ser partierna på äganderätten i skogen?

Norrskog har ställt följande fråga till riksdagspartierna inom vårt verksamhetsområde:

”Idag riskerar skogsägare som hushållat med sin skog så att där finns höga naturvärden, att mista inkomster eller ägande. Hur ser ditt parti på detta – är det bra eller vill ni förändra något?”

Fyra partier har deltagit i videointervjuer kring detta. Här kan du se och höra vad de svarat:

Socialdemokraterna

 

Miljöpartiet

 

Moderaterna

 

Centern