Indien, en marknad med stor potential

Indien, en marknad med stor potential

I Mars arrangerades ”Indian wood”, i Bangalore, en mässa fokuserad på bearbetning av trä och träbyggande. NWP deltog som en del i Swedish woods delegation.

2017 exporterade Sverige ca 27 000m3 sågade trävaror till Indien. Av dessa skeppade NWP ca 1800m3. Fördelen för NWP är att Indien gärna köper fura till skillnad från Kina som föredrar gran. Inom de närmaste åren kommer antagligen Indien vara en av de snabbast växande exportmarknaderna.

Indien har idag gått om Kina i befolkningsmängd och har nu ca 1,3 miljarder innevånare. Landet har en medelålder på 27 år att jämföras med 41 för Sverige. Tillväxten i landet har de senaste åren legat på hela 7 %, vilket är högre än t.ex. Kina. Med en snabbt växande medleklass spås konsumtionen av trä öka lavinartat de nästkommande åren.

Idag används främst inhemskt hårdträ. Med hårdare regleringar kommer dock tillgängligheten av inhemskt trä att minska, vilket innebär att landet behöver importera trä.

Daniel Färdeman/ Sales manager NWP