Lyckad invigning i Härnösand

Lyckad invigning i Härnösand

Det blev en riktigt lyckad invigning av vårt nya kontor på Kastellgatan 7 i Härnösand på tisdagen. Både stor och små njöt i vårsolen och passade på att tävla, mingla och njuta av riktigt kokkaffe. Tack till alla er som kom och gjorde dagen till ett minne och tack till våra sponsorer.

Vinnare i Lilla tipsrundan

1:a pris; Tor på Ellagårdsskolan, presentkort á 200 kr i butiker i Härnösand stad

2:a pris;  Marinan förskola, alla barnen på Seglets avdelning, motorsåg Husqvarna. Motorsågen sponsrades av Marin och Motor i Härnösand

Här kommer dom rätta svaren:

1. I skogen finns det mycket gott att plocka och äta. Vad är det här för gott bär?
Svar:
2, blåbär.

2.I skogen bor många olika djur. Vad är det här för djur på bilden?
Svar: X, räv

3. På vintern kan du hitta olika spår i snön. Vem har lämnat det här spåret?

SVar: X, hare

4.När skogen är gammal avverkar man den för göra bra miljövänliga produkter. Vad är det ni har i hemma som är gjort av skogen?
Svar: X, mjölkpaketet

5.Vad måste man alltid göra efter att man avverkat träden i skogen?
Svar: 2, plantera nya träd

 

Stora tipsrundan

Vinnare:  Helen Thelberg, presentkort á 500 kr i butiker i Härnösand stad

Rätta svar:

1. Sverige täcks idag av ca 23 miljoner ha skog. Hur stor andel av skogen ägs av privatpersoner?
Svar: 2, ca 50 %

2. I en slutavverkningsmogen skog står det ca 500 stammar/ha. Hur många stammar har skogsbrukaren under skogens omloppstid i snitt röjt och gallrat bort?
Svar: X.,ca 20 000 stammar

3.  Den svenska skogsvårdslagen innebär idag att miljömålen är lika viktiga som produktionsmålen i den svenska skogen. När gjordes denna ändring av skogsvårdslagen?
Svar: 1, 1993

4. Naturvården har idag en stark ställning och skogsbruket styrs av lagen i vilken naturhänsyn som måste visas. Utöver de lagkrav som ställs har många skogsbrukare valt att certifiera sig och därmed bland annat avsätta minst 5 % av sin produktiva skog för naturhänsyn. Hur många av Norrskogs medlemmar är idag PEFC-certifierade genom Norrskog?
Svar: 2, ca 3000

5. Smaken är som baken… När vi är ute och arbetar i skogen finns ett stort urval av maskiner. Para ihop rätt maskin med rätt färg.
Svar; X, Komatsu=röd/Ecolog=gul/John Deere = grön