Norrskog stöttar medlemmar

Norrskog stöttar medlemmar

Vi i Norrskog känner mycket för våra medlemmar och extra för er som är drabbade av de härjande bränderna.

Just nu pågår avgränsningar av brandområdena där vissa av våra entreprenörer deltar aktivt med att begränsa branden genom att skapa brandgator. Alla åtgärder riktar in sig på att rädda skog och bebyggelse och trygga boende i området.

Norrskog är redan behjälplig med att bevaka släckta bränder där brandkåren lämnat över ansvaret till skogsägaren, t.ex. på Stuguberget. Vi bistår där med flygning av drönare för bevakning.

Kontakta gärna din skogsrådgivare om du har frågor om vård av skogen efter att bränderna är släckta och om hur avverkningsarbetet ska gå till efter branden. Kontaktuppgifter finns på www.norrskog.se.

På Hammarstrandskontoret är det Sven Jonsson och Patrik Hansson som nu är i tjänst.

Tel: 010-150 25 91

Tel: 010-150 25 71

Norrskog vill uppmana alla skogsägare att se över sina försäkringar oavsett om du är eller inte är drabbad av brand eller skada.

Jim Salvin, virkeschef Norrskog