Norrskogs medarbetare prisad

Norrskogs medarbetare prisad

Vi är oerhört stolta över att vår medarbetare Matilda Karlsson idag tilldelats Norra skogsägarnas jämställdhetspris tillsammans med Elin Olofsson och Victoria Forsmark. De är initiativtagare till Metoo-uppropet #slutavverkat som blev startskottet för en förflyttning mot en mer konkurrenskraftig och inkluderande skogsnäring.

Norrskog, som under många år arbetat medvetet med jämställdhetsfrågan, har blivit bättre och bättre på att rekrytera ur hela befolkningen – det gör att vi har många fler kompetenta människor att välja på. En annan viktig aspekt är att en stor och växande del av skogsägarkåren är kvinnor – och vi vill att det ska avspeglas även hos oss, berättar Erika Lundin, HR-chef vid Norrskog.

- Vi har tagit emot en prissumma om 10 000 kr. Vi skänker den oavkortat till NYKS- Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen. Det är en nystartad förening som skall utgöra en plattform för kvinnor i och på väg in i skogsbranschen. Där kommer man förutom nätverkande att satsa på utbildning, möten och konferenser inom jämställdhet och inkludering, säger Matilda Karlsson. Priset delades ut vid Norras stämma av ordf Torgny Hardselius och vice ordf Maria Boman.

En riktigt vass organisation, där alla människor får utrymme att prestera på topp, förutsätter också trygghet. Norrskog har, som ett steg på vägen, tagit fram en värdegrund som där vi bland annat slår fast att: ”Norrskog tar tydligt ställning för jämställdhet och allas lika värde. Därför tar vi hänsyn till, och visar respekt för, varandra och vår omgivning. Vårt medarbetarskap och ledarskap ska bygga på tillit och förtroende och genom hög delaktighet, motivation och engagemang, skapar vi tillsammans en positiv, motiverande och utvecklande arbetsmiljö för alla”.