Norrskogs ordförande kliver av vid årets stämma

Gunnar Heibring, som varit förtroendevald i Norrskog under 25 år, varav 12 år som ordförande, ställer inte upp till omval. – Jag har meddelat valberedningen att det är dags att ta in nya krafter. Det har varit fantastiskt att få det här förtroendet under så lång tid, men nu är det dags att tacka för mig och önska en efterträdare lycka till, säger han.

Det blir alltså en ny ordförande som ska leda Norrskogs styrelse efter föreningens årsstämma som hålls i Dorotea den fjärde juni. 

Gunnar har meddelat valberedningen att han vill kliva av, och det måste vi acceptera. Därmed har vi inlett arbetet med att hitta ett förslag till efterträdare. Vi kommer att redovisa vårt arbete i samband med de årsmöten som genomförs i Norrskogs Skogsbruksområden under våren, förklarar Stig Wiklund, ordförande i valberedningen. 

Den avgående ordföranden ser bland annat fram mot att få mer tid över för sitt eget företag i Valsjöbyn, där verksamheten kretsar kring fisketurism och skogsbruk.

Det har varit en fantastiskt intressant tid som förtroendevald. Under min tid har vi sett stora förändringar på nästan alla områden inom vår näring. En mycket positiv sak är att det nu talas och skrivs om skogsbruk och skogsägarnas frågor på ett helt annat sätt än tidigare.

Mindre trevligt är alla exempel på hur staten försöker runda de små skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Jag vågar påstå att om skogsägarrörelsen under de senaste 100 åren inte funnits som motvikt till klåfingriga beslutsfattare, så hade vi inte haft mycket till privat skogsägande i Sverige idag. Där har vår verksamhet en fortsatt stor utmaning, säger Gunnar Heibring.

 

För mer information:

Gunnar Heibring, ordförande:

gunnar.heibring@norrskog.se

Tel: 0645-320 82

 

Stig Wiklund, ordförande i valberedningen:

stig.wiklund@positivakicken.se

Tel: 070-5818922