Norrskogs resultat 2018

Norrskogs resultat 2018

Hög virkesfångst, men resultatet släpar. Norrskogskoncernen redovisar för 2018 ett resultat före skatt på 1 miljon kronor. Resultatet hämmades av att avverkningarna blev tidsödande och dyra under den extrema snövintern i början av 2018, att avverkningarna bromsades av torka och brandrisk under sommaren, och även av brist på maskinförare.

–  Det här resultatet når inte upp till vårt lönsamhetsmål, och det är inte acceptabelt under ett år med så höga priser på sågade trävaror både i Sverige och på våra exportmarknader. Som en följd av en rad faktorer kunde vi inte köra våra sågverk för fullt och det slår direkt mot resultatet, konstaterar Norrskogs VD, Olov Söderström.

Trots att resultatet alltså inte når målen rör sig Norrskog ändå i rätt riktning: 

– Det kanske viktigaste är att vi även under året haft en tydlig, positiv påverkan på marknadens virkespriser, framförallt genom våra höga timmerpriser.

Även om vi går från dåliga nivåer, kan vi konstatera att vi förbättrar resultatet för tredje året i rad. Våra industrier har kapacitet att tjäna pengar i goda konjunkturlägen och vi är uppskattade av våra kunder.

Även på den skogliga sidan har vi tagit viktiga steg under året. Vi blir allt bättre på att skapa värden i våra medlemmars skogar, och vi blir vassare på att höja virkesvärdet genom att styra virkesflödet så att vår industri får bästa möjliga förutsättningar. Vår satsning på långsiktiga skogsägarrelationer, med hållbarhet i fokus, har tagits väl emot och bidrog till att vår virkesanskaffning blev en av de bästa i föreningens historia. Det är även spännande att se hur samverkan mellan vår medlemsverksamhet och den operativa delen under 2018 har fördjupats, säger Olov Söderström.

Årsbokslut 2018 (2017 års siffror inom parentes)

* Omsättningen för koncernen 1,6 miljarder kronor (1,5 miljarder)

* Rörelseresultatet koncernen -0,7 miljoner kronor (-10 miljoner).

* Kassaflöde -9 miljoner kronor (13 miljoner)

För mer information:

Olov Söderström, VD, 010-150 25 01
Rolf Edström, kommunikationschef, 010-150 25 36