Norrskogs stämma valde ny ordförande

Norrskogs stämma valde ny ordförande

Norrskog har idag hållit årsstämma i Dorotea. En av stämmans viktigaste punkter var att utse en ny ordförande efter Gunnar Heibring som tidigare i år meddelat att han inte ställer upp för omval. Ombuden, som företräder Norrskogs cirka 12 000 medlemmar, gick på valberedningens förslag och utsåg Stig Högberg, Torsboda, till ny ordförande.

- Jag är stolt över att få detta förtroende från regionens skogsägare. Skogsägarrörelsen står inför stora utmaningar, både affärsmässigt och näringspolitiskt, men det är ingen ny situation för oss, konstaterar Stig Högberg.

Stig Högberg har under lång tid varit engagerad i såväl skogsägarrörelsen som i jordbrukets föreningsrörelse. Utöver verksamheten på den egna jord- och skogsbruksfastigheten norr om Sundsvall har han haft en rad styrelseuppdrag i bland annat LRF och Länsförsäkringar.

- I mitten av 1900-talet hade skogsägarna stora utmaningar när starka politiska krafter ville avveckla det privata skogsägandet och låta staten och de stora bolagen ta hand om i stort sett allt skogsmark. Idag vet vi att det spridda skogsägandet är en grund för såväl näringslivet i skogslänen, som för den biologiska mångfalden i landets skogar. Tyvärr möts vi nu av myndigheter och ideella organisationer som tycks vilja straffa skogsägare som skött skogen så att där finns höga naturvärden – istället för att tacka oss för att vi inte följde i statens och bolagens mer ensartade fotspår. Ett annat problem är att virkesmarknaden snart helt domineras av ett fåtal starka aktörer som vill ha skogsägarnas virke så billigt som möjligt. En enad skogsägarkår är viktigare än på länge säger Stig Högberg.


För mer information:
Stig Högberg, styrelseordförande
stig.hogbergslantbruk@gmail.com
Tel: 070-207 56 93