Ny fältchef på Norrskog

Ny fältchef på Norrskog

Lars Grundqvist har utsetts till fältchef i Norrskog. Lars är för närvarande platschef vid Sikås sågverk. Han är utbildad civilingenjör och har mångårig vana av att leda verksamheter och personal i olika branscher.

Pressmeddelande
Samtidigt sker en organisationsförändring vid Norrskogs skogsavdelning, som delas i en operativ och en utvecklande/stödjande del.

– Vi vill öka vårt fokus på ständiga förbättringar, flödesstyrning inklusive anskaffning av avverkningstrakter samtidigt som vi behöver utveckla tjänster och processer. Genom att dela skogsavdelningen i en operativ och en utvecklings- och stödjande del ökar våra förutsättningar att nå dit vi vill, säger VD Olov Söderström.

Lars Grundqvist kommer som fältchef att leda den operativa delen. Nuvarande skogschef Olof Falkeström kommer att ansvara för den utvecklande- och stödjande delen och byter titel till utvecklingschef.

Formellt började Lars sin nya anställning 2 maj, men i praktiken blir det en successiv övergång som träder i full kraft vid månadsskiftet maj/juni.

För mer information:
Lars Grundqvist, fältchef, 010-150 26 66
Annika Lidgren, kommunikationschef, 010-150 25 33