Nya premier och höjda priser!

Norrskogs sågverk behöver ditt virke!

Just nu är det många kunder över hela världen som efterfrågar sågade trävaror från Norrskogs industriföretag NWP (Norrskog Wood Products). Efterfrågan bedöms hålla i sig under en stor del av 2018.

För att nyttja marknadsläget – och skapa mesta möjliga värde för dig som är medlem – behöver vi förstärka vår anskaffning av timmer till sågverken. Därför lanserar vi nu en kraftfull industribehovspremie. Den nya premien innebär att vi, i de dimensioner som våra sågverk har störst behov av, lägger en rejäl premie ovanpå vår redan starka grundprislista och prestationspremier.

Nya premier och höjda priser!

Från och med den 1 mars erbjuder vi vår nya industribehovspremie. 

Dessutom höjer vi grundpriserna på
barrmassaved och bränsleved.

Till detta kommer liksom tidigare våra konkurrenskraftiga timmerpremier för volym och åtkomst:
Åtkomsttillägg
PEFC-premie
Volymspremie
Skogsbruksavtal
(ger upp till 15 kr/ m3fub för timmer och massaved samt rabatter på skogsvård och skogsbruksplaner)

Mer information om våra nya premier och höjda priser hittar du på vår Medlemswebb.

Ännu inte medlem? Du hittar ansökan här!

Du kan också kontakta din skogsrådgivare för att få veta mer om våra nya premier och höjda priser.