PEFC ger global handlingskraft

PEFC ger global handlingskraft

Att virket är PEFC-certifierat är en förutsättning för att ro i land stora affärer med globala aktörer. Det menar Norrskogs Sietze Koopmans, försäljningsansvarig för Europa och stationerad i Holland.

Under förutsättning att Norrskog kunde leverera miljöcertifierat virke valde österrikiska Doka-gruppen för drygt ett år sedan att anlita Norrskog som leverantör. Doka, med sina drygt 7 000 anställda, en omsättning på 1,1 miljarder euro och 160 filialer i 70 länder, tillhör de verkliga giganterna inom formlösningar för byggindustrin. Ett bra exempel på det och en milstolpe i företagets 150 åriga historia var när de 2004 tog fram hela formlösningen till världens högsta byggnad, Burj Khalifa, i Dubai. Just nu pågår arbetet med att ta fram formlösningen till världens framtida högsta torn, Kingdom Tower i Saudi Arabien, som blir en kilometer högt.

– Vi väljer Norrskog dels eftersom vi föredrar den fina trästrukturen som vi bara hittar i norra Europa, dels eftersom Norrskog är en pålitlig och kraftfull partner i fråga om kvalitet, leveranstider och volymer av PEFC-certifierat virke, säger Christian Riegler som är chef för virkesanskaffningeninom Doka-gruppen.

Doka har själva sina rötter i snickeri och sågverksindustri och har höga krav på den förädlade produkten. 1869 grundades företaget av snickaren Stefan Hopferwieser i Amstetten. Under 80 år tillverkade företaget möbler och emballage i liten skala. Nuvarande inriktning fick Doka först i mitten av 1900-talet, när ättlingar till Stefan Hopferwieser började prefabricera skiktskivor avsedda för kraftverksbyggnad. Det var embryot till dagens formlösningar.

– Av den gran vi köper från Norrskog tillverkas vår H20-balk som är en av många olika komponenter i vårt sortiment. H20-balken är en praktisk rundform för släta, runda väggar. Årligen bearbetar vi cirka 100 000 m3 virke för tillverkning av just den här balken och 9 000 m3 av detta virke kommer från Norrskog, berättar Christian Riegler. H20-balken används i formar, alltså färdiga byggsatser, för såväl nämnda Kingdom

Tower som till att bygga broar, tunnlar, gruvor och varje projekt som kräver en rundad form. Förutom formlösningar erbjuder Doka även ett stort antal tjänster, som till exempel 3D-planering, utbildning, förmontering av formar, monteringsservice och projektsupport.

– De kan hela processen och har gjort affär av den på ett mycket framgångsrikt sätt, menar Sietze Koopmans. För att säkerställa bästa möjliga service tog han en direktkontakt med Doka för ett drygt år sedan. I dag säljer Norrskog virke direkt till Doka.

Ett så professionellt företag som Doka arbetar med en enorm framförhållning. Vissa projekt projekteras flera år i förväg. Eftersom byggtiden i dag ofta är ytterst kort krävs en perfekt planering av formarbetet. I det nära samarbetet har vi större möjlighet att vara lyhörda för deras behov, säger Sietze. Minutiös noggrannhet kännetecknar Doka-gruppen. Under augusti månad besökte en delegation om tre personer Östersund och Norrskogs sågverk i Östavall, Sikås och Hissmofors för att göra sig en tydlig bild av var virket de köper kommer ifrån. Sietze förtydligar att miljöcertifieringen är A och O i hans arbete att bygga långsiktiga affärsrelationer i Europa.

– Jag vet, och Norrskog vet, att medlemmar brukar skogen på ett bra sätt i generationer, men för kunden blir det synligt först i och med en PEFC-certifiering. Medlemmarnas val att certifiera sin fastighet är en viktig framgångsfaktor för Norrskog, säger Sietze Koopmans.