Plus 31 miljoner för Norrskog

Plus 31 miljoner för Norrskog

Skogsägarföreningen Norrskog redovisar ett rörelseresultat för koncernen på plus 31 miljoner kronor för årets första sex månader.

Resultatet har åstadkommits trots att den ovanligt snörika vintern gjorde att varken produktions- eller kostnadsmålen i avverkningsarbetet kunde nås under denna tid, och den extremt torra sommaren medfört produktionsbortfall inom såväl avverknings- som skogsvårdsarbete.

Dessa besvärande faktorer har dock i stor utsträckning kompenserats av en god trävarumarknad. 

-        Det finns en stor efterfrågan på våra produkter. Trots svåra förhållanden har kedjan från medlemmar som levererar virke, via rådgivning, planering, avverkning och transport kunnat försörja Norrskogs sågverk med timmer. Tack vare detta har vi kunnat dra nytta av den goda trävarukonjunkturen och nå ett bra resultat, förklarar Norrskogs VD, Olov Söderström.

Omsättningen för Norrskogskoncernen januari-juni landar på 762 (865) miljoner kronor, rörelseresultatet alltså på +31 (+13) miljoner kronor och koncernen redovisar ett kassaflöde på 25 (-57) miljoner kronor.

Fjolårets siffror för halvårsbokslutet redovisas inom parentes.

För mer information:
Olov Söderström, VD, 010-150 25 01
Rolf Edström, kommunikationschef, 010-150 25 36