Plus 33 miljoner för Norrskog

Plus 33 miljoner för Norrskog

Koncernen Norrskog redovisar ett rörelseresultat på plus 33 miljoner kronor för årets första sex månader.

Norrskog har haft bra produktion i såväl skogsverksamheten som i industrin med bra virkesanskaffning och god lagersituation.

- Vi har haft en bra anskaffning under våren och vi ser en tendens att fler varit intresserad av att avverka, något vi bedömer som ett resultat av Hållbarhetsavtalet vi lanserade i slutet av förra året, säger Norrskogs VD Olov Söderström.

Marknaden för trävaror präglas av ett stort utbud och priserna på sågade trävaror har sjunkit under perioden. Stormfällningar och barkborrar har lett till stora volymer av grantimmer från skogarna, både i södra Sverige och på kontinenten med följd att sågverken i Europa producerar i väldigt hög takt samtidigt som efterfrågan mattas av.

- Tillsammans innebär detta att resultatet och omsättningen bromsas. Trots att våra granprodukter är av annan kvalitet och struktur än det som kommer längre söderifrån påverkas vi av situationen, konstaterar Olov Söderström.

Omsättningen för Norrskogskoncernen det första halvåret landar på 801 (762) miljoner kronor, rörelseresultatet uppgick till 33 miljoner kronor (31), en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2018. Fjolårets siffror för halvårsbokslutet redovisas inom parentes.

För mer information:

Olov Söderström, VD
E-post: olov.soderstrom@norrskog.se
Telefon: 010-150 25 01

Linda Björner, Kommunikationschef
E-post: linda.bjorner@norrskog.se
Telefon: 010-150 25 94