Starkt resultat för Norrskog

Pressmeddelande 15-03-02

Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor, att jämföra med minus 66 miljoner 2013.

- I fjol lovade vi att vända minus till plus, och det har vi gjort. Vi är en stark förening med en stark industri, vilket är till nytta för både skogsägarna och näringslivet i vårt område, säger Norrskogs VD Janne Björck.

Av resultatet på 64 miljoner står industridelen för plus 49 miljoner. Norrskogs sågverk och hyvlerier har gått bra hela året och levererat på rekordnivåer. Resultatet är till stor del en effekt av försäljningspriser. Priserna för sågade trävaror har haft en stark prisutveckling under året, vilket delvis är en följd av positiva valutaeffekter men också en stark marknadsorganisation.

- Vi har kört för fullt! Marknaden har varit gynnsam, och vi har gjort bra affärer till bra priser. Våra goda relationer i många olika länder gjorde att vi stod fortsatt starka i slutet av året när marknaden mattades av i vissa områden, säger Henrik Jönsson, VD för Norrskogs industri.

2014 präglades av arbete efter stormarna Hilde och Ivar 2013. Norrskog lyckades tillvarata de stora stormskadorna på ett framgångsrikt sätt och organisationen har räddat stora värden för sina medlemmar.

  • Omsättningen 2014 var 1,8 miljarder, jämfört med 1,6 miljarder 2013.
  • En positiv utveckling redovisas också för kapitalförvaltningen. Under året har portföljens värde ökat med 4,8 procent, vilket kan jämföras med avkastningskravet på 2,6 procent.
  • Likviditeten är fortsatt mycket god. På Norrskogs medlemskonton finns sammantaget nästan en miljard kronor!
  • Inmätt virkesvolym har ökat från 1,4 miljoner m3fub 2013 till 1,7 miljoner m3fub 2014.

 


 För mer information:

Janne Björck, VD, 0612-71 87 30

Annika Lidgren, kommunikationschef, 0612-71 87 45


Skogsägarna Norrskog är en skogsägarförening med 13 000 skogsägare som äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. I koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) med produktionsenheterna Östavall, Sikås, Hammerdal och Hissmofors.