Stig Högberg ny vice ordförande i Skogsägardelegationen

Stig Högberg ny vice ordförande i Skogsägardelegationen

I samband med LRF skogsägarnas aktiviteter på Almedalsveckan höll Skogsägardelegationens sitt konstituerande sammanträde. Där valdes Paul Christensson - Södra skogsägarna, till ordförande efter Sven-Erik Hammar och Stig Högberg - Norrskog, valdes till vice ordförande efter Gunnar Heibring.