Timmerkörarna tar över

Timmerkörarna tar över Norrskogs rundvirkestransporter

Norrskog och Timmerkörarna AB har tecknat ett långsiktigt transportavtal från 1 augusti 2018. Då tar Timmerkörarna över ansvaret för all transport av rundvirke inom hela Norrskogs verksamhetsområde. Inriktningen är att de åkeriföretag som kör idag i möjligaste mån skall fortsätta köra för Norrskog även i framtiden.

Vi gör detta för att uppnå:

  • bättre utnyttjande av fordonsflottan och ökad beläggning på lastbilarna

  • större möjlighet till returkörning med större effekt för Norrskog

  • enhetlighet, utan interna gränser för transportarbetet

  • gemensamt transportstyrningssystem för hela Norrskog

  • fokus på flödet

– Vi arbetar ständigt för att tillgodose behoven hos Norrskogs egen industri och våra externa virkeskunder. Genom den här förändringen ökar vi effektiviteten, och kan på så sätt i förlängningen skapa värden för våra ägare, Norrskogs medlemmar. Ju effektivare vi är i vår verksamhet, desto större blir vår förmåga att hålla uppe virkespriserna i vårt verksamhetsområde, säger Norrskogs virkeschef, Jim Salvin.

Timmerkörarna AB är en transportorganisation för enbart rundvirke, ägd av åkeriföretag som är verksamma i transportarbetet.