Om oss

Stark kombination av förening och industri

Norrskog är både ett modernt, högeffektivt skogsindustriföretag och en förening som slår vakt om medlemmarnas intressen. Våra 12 000 medlemmar äger en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland. Vi erbjuder alla typer av skogstjänster, arrangerar kurser och bedriver näringspolitiskt arbete. I koncernen Norrskog ingår helägda dotterbolaget NWP (Norrskog Wood Products) med produktion i Östavall, Hammerdal och Hissmofors.
 • Föreningen Norrskog
  Föreningen Norrskog
  Är du skogsägare? Norrskog finns för att du ska nå dina mål! Att äga skog ger fantastiska...
  Läs mer
 • Norrskogs industri
  Norrskogs industri
  Norrskogs sågverksrörelse bedrivs i det helägda dotterbolaget Norrskog Wood Products. Vår affärsi...
  Läs mer
 • Kalender
  Kalender
  På grund av spridningen av coronaviruset covid19 har Norrskogs styrelse beslutat att samtliga...
  Läs mer
 • Miljö & kvalitet
  Miljö & kvalitet
  Vi på Norrskog vill vara med och bidra till ett hållbart skogsbruk. Vi främjar familjeskogsbruket...
  Läs mer
 • Näringspolitik
  Näringspolitik
  Skogen är en del av ryggraden i Sveriges ekonomi. Uthålligt nyttjande av skogen kan motverka...
  Läs mer
 • Media & Press
  Media & Press
  Läs mer