En stolt organisation

En stolt organisation

96 procent av våra medarbetare är stolta över att arbeta på Norrskog och en lika stor andel tycker att samarbetet inom den egna arbetsgruppen fungerar bra.

Chefskapet bedöms vara mycket gott och förväntningarna på vad man som medarbetare förväntas göra är tydliga. Det är några av de viktigaste resultaten från en medarbetarundersökning som genomfördes våren 2015.

Vartannat år genomför Norrskog sin medarbetarundersökning och syftet med undersökningen är att skapa en gemensam bild av vad som är viktigt i vår verksamhetsutveckling och att skapa förutsättningar för en god dialog.