Från bra till bättre!

Från bra till bättre!

Norrskog prioriterar ett kontinuerligt arbete för god arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald och kompetensförsörjning. Vi vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt kulturell mångfald tillför verksamheten.

Mångfald är mycket större än bara jämställdhet, men i en traditionellt sett mansdominerad bransch är vi glada över att mer än 20 procent av alla medarbetare är kvinnor och att 40 procent av koncernledningen och 30 procent av styrelsen är kvinnor.

Som ett led i vårt värdegrundsarbete utser vi exempelvis löpande ”Månadens Norrskogare” som går till någon som utmärkt sig inom ett eller flera av fokusområdena.