Ge bort en röjsågskurs!

Ge bort en röjsågskurs!

Tycker du som jag att det kan vara svårt att hitta något lämpligt att ge sina vuxna barn i present. Här kommer ett tips till alla skogsägande föräldrar! Varför inte ge bort en röjsågskurs?

Att röja är bland det lönsammaste du kan göra i skogen. Det påverkar lönsamheten i kommande gallringar och förbättrar nettot avsevärt vid föryngringsavverkningen. En välröjd skog gynnar diameterutvecklingen och virkeskvaliteten samt minskar risken för framtida skador på skogen.

Dessutom finns det inte mycket som slår känslan av att själv se resultatet efter ett dagsverke med röjsågen i en växande ungskog!

Att ha rätt utrustning och rätt arbetsteknik gör röjningen säkrare, roligare och effektivare. Att röja i rätt tid är viktigt.  Eftersatta röjningar blir alltid mycket dyrare att utföra på ett bra sätt.

Att lära sig att röja är en bra inkörning för nästa generation skogsägare.  Inte bara att lära sig hur man röjer utan att förstå varför och när det är rätt tidpunkt. Ofta ger kursen insikt i hur stor areal man eventuellt kan klara själv och hur mycket man bör leja bort.

Norrskog har tillsammans med Säker Skog tagit fram ett utbildningsmaterial för röjsågskörkort. Gå in här för att anmäla deltagare. Du kan också ta kontakt med ditt lokala skogsbruksområde för att se om de kan ordna kursdeltagare till en röjsågskurs. Kursen innefattar teknik, arbetsmetodik, lämpligt stamantal samt natur- och kulturhänsyn vid röjning. Och jag kan nästan garantera att ditt barn kommer att få en rolig upplevelse dessutom!

Nils-Ingemar Gohde,
vice ordförande Norrskog