Medlemmarna äger!

Medlemmarna äger!

Makten i Norrskog finns hos ägarna, det vill säga våra medlemmar.

Norrskog leds av en styrelse som väljs av ombud för medlemmarna vid en årlig stämma. Den operativa verksamheten bland skogsägare sker genom föreningens cirka 50 skogsrådgivare fördelat på 16 skogsbruksområden.

Skogsbruksområdet är också basen för medlemsdemokratin och många av de aktiviteter som anordnas för medlemmarna.