Norrskog erbjuder

Norrskog erbjuder

Vårt mål är att höja värdet på våra medlemmars skog och att möjliggöra ett fritt, lönsamt och uthålligt familjeskogsbruk. Ditt medlemskap ger tillgång till Norrskogs alla tjänster plus gemenskap i föreningen.

Du får:

• En personlig skogsrådgivare som hjälper dig att utveckla hela fastighetens värde.

• Säker avsättning för dina skogsprodukter

• Efterlikvid och ränta på insatskapital de år styrelsen så beslutar

• Del i insatsemission när sådan blir aktuell

• Delägarskap i föreningen, inklusive sågverk och skogsinnehav

• Möjlighet att påverka och engagera dig

• Inloggning till Norrskogs medlemswebb

• Detaljerad information om priser, sortimentbestämmelser och marknadsläge

• Härlig läsning i medlemstidningen Norrskogen 4 gånger per år

• Norrskogs olika aktiviteter - skogsdagar, skogskvällar, studieresor