Vad är en skogsägarförening?

Vad är en skogsägarförening?

Norrskog är på en och samma gång ett modernt, högeffektivt skogsindustriföretag och en förening som slår vakt om skogsägarnas intressen.

På skogsägarnas sida

  • En skogsfastighet representerar ett stort ekonomiskt värde. Föreningen bidrar till konkurrens och rimliga priser på virkesmarknaden. Ju färre företag som köper virke och driver lokal industri - desto viktigare blir Norrskog!
  • Vi arbetar också hårt för att bevaka och påverka för att lagar och regler inte ska försämra möjligheterna till ett lönsamt familjeskogsbruk eller förutsättningarna för att bo och verka i skogsbygderna.

Nätverk och rådgivning

  • Som medlem är man en del av ett nätverk som ordnar skogsdagar, kurser och studiebesök där man kan lära sig mer om skog och hållbart skogsbruk.
  • Norrskogs rådgivare erbjuder råd och vägledning i skötseln av skogen. Föreningen erbjuder alla tjänster som en skogsägare kan behöva!