Årsstämma Norrskog 4/6

Årsstämma Norrskog 4/6

Norrskogs årsstämma hålls i år i Medborgarhuset i Dorotea. Fullmäktige valdes vid de lokala årsmötena i Sbo-råden under vecka 15.

Tid: den 4 juni 2019, kl 10:00 - 15:00

Plats: Medborgarhuset i Dorotea

Alla medlemmar i Norrskog har motionsrätt till årsmötet i sitt skogsbruksområde och till föreningsstämman i maj.

Årsredovisning Norrskog

Stämmohandlingar