Vems ansvar är vems vid brand?

Vems ansvar är vems vid brand?

Tid: den 20 november 2019, kl 18:00

Plats: Kulturhuset Åsele

Vem ansvarar för vad vid skogsbränder?
Vad är markägarens ansvar?
Hur kan man arbeta förebyggande?
Vad krävs efter en eventuell brand?

Räddningstjänsten, Länsförsäkringar, Norrskog och Norra medverkar.

Möjlighet till frågor och diskussion. Vi bjuder på fika.

Välkommen!