Norrskog vill att körskador ska minimeras

Syftet med en branschgemensam miljöpolicy är att uppnå samsyn och en gemensam målbild kring körskador på skogsmark. Utifrån ett miljöperspektiv bedöms vissa typer av körskador som allvarliga och vissa som mindre allvarliga. Allvarliga körskador är oacceptabla medan mindre allvarliga körskador måste accepteras i viss utsträckning. I denna rapport behandlas enbart körskadornas miljöpåverkan.

God planering är en grundförutsättning för att minska miljöpåverkan av körning, liksom av andra skogliga åtgärder. Vi på Norrskog arbetar ständigt med att förbättra våra metoder och arbetssätt för att minimera risken att en körskada uppstår.