Ekonomisk bärkraft

Ekonomisk bärkraft

För att skogsbruket ska kunna ge klimatsmarta produkter på lång sikt krävs att skogsresursen nyttjas på ett ekonomiskt, långsiktigt och klokt sätt.

Om de klimatsmarta och förnybara skogsprodukterna är för dyra i förhållande till konkurrerande material som olja, plast, stål eller aluminium kommer skogen inte att kunna nyttjas.

Ekonomin i skogsbruket avgörs av en rad faktorer, såsom kostnader för olika tjänster, priset på industrins produkter, beskattning mm, mm. Norrskogs huvuduppdrag är att verka för att dessa parametrar tillsammans gör det möjligt att bedriva ett lönsamt skogsbruk.

Därför engagerar vi oss i sågverksindustri, virkeshandel, näringspolitik och forskning och utveckling genom Norrskogs Forskningsstiftelse.