Mångfald i skogen

Mångfald i skogen

Att nyttja fotosyntesen för att producera nyttigheter är en förutsättning för att mänskligheten ska komma bort från beroendet av fossila, eller väldigt energikrävande material.

Skogsbruket får dock inte medföra att den biologiska mångfalden i skogen utarmas. Inom Norrskog arbetar vi med miljöledningssystemet ISO 14001 och skogscertifieringen PEFC™ för att säkerställa att vår miljöpåverkan minimeras.

Det faktum att våra 13 000 medlemmar ofta brukar sina fastigheter med ett personligt perspektiv, som sträcker sig över flera generationer, skapar också en mångfald i landskapet som gynnar såväl skogens arter som ekosystemtjänster av olika slag.