Skogens vatten

Skogens vatten

Vatten har en livsavgörande inverkan på människan. Fyra skogsägarföreningar (Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna) har tillsammans tagit fram den första heltäckande boken om skogens vatten. Huvudmålgruppen är skogsägare från norr till söder, men då vatten är något som berör oss alla riktas den även till en vidare läsekrets.

Studiecirkeln: I studiecirkeln ”Skogens vatten” kan du på ett roligt och utvecklande sätt lära dig mer om vatten och hur vi kan hjälpas åt att ta hand om det. Cirkeln vänder sig till: Skogsägare, entreprenörer, fältpersonal, myndigheter, ideella organisationer, skolor, vattenråd och allmänheten.  

Studiematerialet: I boken ”Skogens vatten” finns mängder med perspektiv och kunskap om vatten t.ex. folksjälen, friluftslivet, fåglarna och åtgärderna

Är du intresserad av utbildningen? Skicka mail till info@norrskog.se

Vi erbjuder även en kortvariant via webben. Se mer på hemsidan www.skogensvatten.se