Sociala värden

Sociala värden

Skogen inom Norrskogs verksamhetsområde har stor social betydelse. Många söker sig ut för att jaga, fiska, plocka bär och svamp, åka skidor, köra snöskoter, eller på andra sätt vistas i naturen.

Alla kan med stöd i allemansrätten vistas i naturen. I Norrskogs verksamhetsområde är motsättningar mellan allemansrätten och markägarens äganderätt dessbättre ovanliga. De vägar som skogsbruket anlägger underlättar ofta för den som vill ut i skog och mark.

För många är det också ett stort socialt värde att ha ett arbete i skogsbruket,  eller kanske på en industri som ligger en bra bit bort från skogen. Likaså är det många skogsägare som menar att det är ett stort socialt värde att kunna bo där man trivs, och till en större eller mindre del få sin utkomst genom skogsbruk.

I det praktiska skogsbruket eftersträvar Norrskog att så långt som möjligt tillgodose sociala värden av olika slag. Vi vågar till och med påstå att vår verksamhet skapar stora sociala värden både för våra medlemmar och ett stort antal andra människor!