Näringspolitik

Näringspolitik

Skogen är en del av ryggraden i Sveriges ekonomi. Uthålligt nyttjande av skogen kan motverka klimatförändringarna.

I samhällsdebatten finns starka åsikter om skogen och hur skogsresursen ska nyttjas i framtiden. Där finns en risk för att familjeskogsbruket kläms mellan starka aktörer som saknar intresse för de mindre skogsägarnas villkor.

Skogsägarföreningen bevakar därför näringspolitiska frågor som berör familjeskogsbruket, och förutsättningarna för att leva och verka i skogsbygderna.