Näringspolitiska kommittén

I Norrskogs styrelse finns arbetsgruppen NNK, Norrskogs Näringspolitiska Kommitté. NNK håller kontakt med lokala riksdagspolitiker och andra politiska företrädare.

Gruppen arrangerar seminarier i olika ämnen, dit skogsägare är välkomna för att höra politiker, ämnesexperter och Norrskog redovisa sin syn i olika frågor.

NNK består idag av styrelseledamöterna Ulla Eriksson-Zetterquist, Hilda Runsten, Stig Högberg och Marie Simonsson.