Skogsnäringen

En resurs som aldrig tar slut!

Skogsbruk nyttjar naturliga processer för att producera en förnybar och återvinningsbar råvara, vilket är grunden för omställningen till ett hållbart samhälle.

Skogsnäringen är också Sveriges viktigaste basnäring. Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 11–13 procent.

Skogen ger underlag för en mycket stor del av den svenska välfärden och då den växer nästan överallt finns jobben i hela landet. Så länge vi fortsätter att bruka skogen med ett tydligt sikte på kommande generationer är det dessutom en resurs som aldrig tar slut!