Pressmeddelanden

2017-08-15
Halvårsbokslut 2017

Koncernen Norrskog redovisar ett rörelseresultat på plus 13 miljoner kronor för årets första sex månader. Förklaringarna till resultatet är flera, men beror framförallt på en god trävarumarknad för granprodukter.

2017-03-18
Nya planer vid Sikåsområdet

Nyttjande av området som järnvägsterminal, uthyrning av kontorslokaler samt direktförsäljning av trävaror till medlemmar och företag. Det är några av planerna för sågverksområdet i Sikås. 32 av 37 medarbetare har fått nya jobb eller utbildning, de allra flesta i närområdet.

2017-03-06
Ny fältchef på Norrskog

Lars Grundqvist har utsetts till fältchef i Norrskog. Lars är för närvarande platschef vid Sikås sågverk. Han är utbildad civilingenjör och har mångårig vana av att leda verksamheter och personal i olika branscher.

2017-03-06 
Fortsätter rusta för framtiden!

Norrskog inklusive egen skog redovisar för 2016 ett rörelseresultat på plus 5 miljoner kronor. Rörelseresultatet på koncernnivå blev minus 47 miljoner kronor, varav 45 miljoner är nedläggningskostnader för Sikås sågverk.

2016-09-27
Norrskog omstrukturerar - satsar för ökad konkurrenskraft

- För att stärka den långsiktiga konkurrenskraften genomför skogsägarföreningen Norrskog ett lönsamhetsprogram. Detta omfattar bland annat strukturella förändringar inom sågverksverksamheten där MBL-förhandlingar inleds med avsikt att avveckla sågverket i Sikås. Samtidigt planeras för strategiska investeringar i kvarvarande industri samt i den övriga verksamheten.

2016-05-20
Skogsstyrelsen måste respektera skogsägarna och lagen!

- Skogsägareföreningen Norrskog uppmanar Skogsstyrelsen att omedelbart införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att avgöra om man godkänner att avverkningsanmälan publiceras digitalt på Internet, eller inte.

2016-02-26
Skogsskötsel och miljö hjärtefrågor för Norrskogs nya VD

- De privata skogsägarna kan få ut mycket mer av sina skogar! Många skulle kunna fördubbla den ekonomiska avkastningen genom bättre skogsskötsel. Hållbart skogsbruk ger dessutom miljö- och klimatnytta genom att växande skog tar upp koldioxid ur luften.

2016-02-26
Nya spännande kunder för biobränsle

Avsättningen för biobränsle har under de senaste åren varit en utmaning. Genom ett målmedvetet arbete mot nya kunder har skogsägarföreningen Norrskog lyckats halvera sina lager av biobränsle trots ett dåligt marknadsläge med överskott i många geografier.

2016-02-24
Positivt kassaflöde och fortsatt hög omsättning

Koncernen Norrskog presenterar för 2015 ett bokslut med en fortsatt hög omsättning och ett positivt kassaflöde. Rörelseresultatet är sämre än förväntat och den enskilt största orsaken är lägre försäljningspriser på trävaror.

2015-12 21
Jim Salvin tf. virkeschef på Norrskog

Jim Salvin tillträder som tf. virkeschef på Norrskog när ordinarie virkeschef Olov Söderström axlar rollen som tf. VD.


2015-11-23
Ny VD i Norrskog

Olov Söderström tillträder den 1 januari 2016 som tf. VD för Norrskog i samband med att Janne Björck avslutar sin anställning och går vidare till nya utmaningar.

2015-08-24
Svåra barkborreangrepp upptäckta i Medelpad

Norrskogs fältpersonal i Medelpad har de senaste veckorna hittat ett flertal granbestånd som är svårt angripna av granbarkborre. Detta är inte oväntat då stora mängder barkborrar kläckts i virke som legat kvar efter stormen Ivar. Skadorna riskerar nu att utvecklas på ett förödande sätt och kan drabba skogsägare hårt.

2015-08-14
Norrskog gör stabilt resultat trots kärvare marknader

Norrskog uppvisar ett stabilt resultat för årets första sex månader.

2015-07-23
Fortsatt oroväckande älgskador i Mellannorrland

Skogsstyrelsen har i samarbete med skogsbruket genomfört älgbetesinventeringar i stora delar av Mellannorrland. De färska skadorna är fortfarande oroväckande höga. I stora delar av Mellannorrland är över 10 % av ungtallarna älgbetade i vinter.

2015-05-19
Norrskog investerar i inlandet
- trots politisk osäkerhet!

Ett helt nytt måleri invigs om några dagar vid Norrskogs industri i Hammerdal. Det var en av många positiva punkter som presenterades vid Norrskogs stämma i Åsele idag, 19 maj.

2015-03-02
Starkt resultat för Norrskog

Norrskog redovisar ett positivt resultat för 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 64 miljoner kronor, att jämföra med minus 66 miljoner 2013.

2014-11-05
Mer än 100 miljoner till stormdrabbade medlemmar  

Hög kvalitet i avverkningarna, en effektiv organisation samt god avsättning för produkterna trots marknadssituationen. Sammantaget har Norrskog lyckats bra med arbetet efter fjolårets stormar Hilde och Ivar.

2014-08-22
Norrskog stärker resultatet

Norrskog redovisar ett starkt resultat för januari till juni 2014. Rörelseresultatet för koncernen blev plus 69 miljoner kronor, att jämföra med en förlust på 21 miljoner samma period förra året. Högre leveransvolymer och rekordartad produktion bidrar till det positiva resultatet.

2014-05-12
Stormlager ska rädda skogsägarnas timmer

150 000 kubikmeter timmer, vilket motsvarar 2 700 timmerbilar med släp. Så mycket timmer har Norrskog kapacitet att lagra vid ett helt nytt stormlager i Hissmofors.

2014-03-14
Positivt kassaflöde och fortsatt hög omsättning

Koncernen Norrskog presenterar för 2013 ett bokslut med en omsättning på drygt en miljard kronor i föreningen samt en miljard i industridelen Norrskog Wood Products.

2014-02-26
Storsatsning för att ta hand om stormvirke

Norrskogs såg i Hissmofors varvar upp ytterligare för att hantera allt stormvirke.