Sponsring

Sponsring är en del i Norrskogs marknadsföring och syftar till att i rätt sammanhang förmedla kännedom om och intresse för Norrskog. Ansökan kan göras i formuläret nedan två gånger per år. Sista ansökningsdag är 31 mars respektive 30 september. Svar på ansökan lämnas från Kommunikationsavdelningen senast 1 maj respektive 1 december.

Norrskog sponsrar:

  • Aktiviteter som stärker vårt varumärke i våra målgrupper
  • Aktiviteter som bidrar med positiva mervärden i våra skogsbruksområden
  • Aktiviteter för främjande av en levande landsbygd
  • Verksamheter med anknytning till skog eller agral näring
  • Aktiviteter som kännetecknas av nyckelorden goda affärer (kvalitet, långsiktighet), gemenskap och hållbarhet
  • Aktiviteter i eller med koppling till vårt geografiska verksamhetsområde