Avverkning

Avverkning

Avtal om avverkningsuppdrag för gallring och slutavverkning kan tecknas under hela året. Avverkningarna utförs av Norrskogs leverantörer och samarbetspartners som är väl utbildade för sin uppgift och tar största möjliga hänsyn till miljön vid avverkningar. Vårt mål är alltid högsta möjliga värdet på din skog!
 • Gallring
  Gallring
  Gallring är ett sätt att höja vitaliteten i beståndet. Man gallrar för att lägga tillväxten på de...
  Läs mer
 • Slutavverkning
  Slutavverkning
  Vid slutavverkning skördar man hela eller övervägande delen av beståndet och lägger grunden till...
  Läs mer
 • Filmer om avverkning
  Filmer om avverkning
  Risken för olyckor är stor när man arbetar med motorsåg och det är viktigt att skaffa sig nödvänd...
  Läs mer