Slutavverkning

Slutavverkning

Vid slutavverkning skördar man hela eller övervägande delen av beståndet och lägger grunden till nästa trädgeneration. En avverkning ska alltid göras hänsynsfullt och med syfte att skapa en bra skog för framtiden.

När tillväxten planat ut ökar inte längre skogsbeståndets ekonomiska värde. I detta läge ökar också risken för angrepp av röta, insekter och andra skadegörare. Många skogsägare väljer då att avverka de flesta träden i beståndet och ersätta dem med en ny skogsgeneration.

Träden bör ha uppnått avverkningsmogen ålder. Lägsta tillåtna ålder finns angiven i skogvårdslagen. Lämplig avverkning är då träden avstannar i tillväxt. Normalt 90-120 år för tall och 70-100 år för gran.

En slutavverkning ger ett stort utbyte av virkesråvara – och pengar – för skogsägaren.

Eftersom slutavverkning ger den högsta intäkten av skogliga åtgärder är det ofta ett ekonomiskt behov som utlöser avverkningen. Men kom ihåg att man alltid kan avverka utan att för den skull ta ut några pengar. Dessa kan stå kvar på betalningsplan hos Norrskog med bra ränta och lyftas i takt med behoven. På så sätt kan man reglera sina inkomster och skatt.

Norrskog planerar alltid slutavverkning med utgångspunkt i skogsägarens mål för hur den nya skogen ska anläggas, önskemål om naturhänsyn, och andra parametrar som är specifika för varje enskild avverkning.