Filmer om avverkning

Filmer om avverkning

Risken för olyckor är stor när man arbetar med motorsåg och det är viktigt att skaffa sig nödvändig kunskap om de vanligaste riskerna vid avverkning.

 

Skyddsytrustning vid motorsågsarbete 
Ett utdrag ur filmen "Avverkning med motorsåg" från www.skogskunskap.seFällning
Ett utdrag ur filmen "Avverkning med motorsåg" från www.skogskunskap.seKvistning
Ett utdrag ur filmen "Avverkning med motorsåg" från www.skogskunskap.se

Kapning
Ett utdrag ur filmen "Avverkning med motorsåg" från www.skogskunskap.se