Kvalitetsgallring

Kvalitetsgallring

Norrskogs kvalitetsgallring gynnar både skogen och dig. Röjning och gallring är nycklar till ett framgångsrikt skogsbruk eftersom de kvarvarande träden blir grövre, mer värda och billigare att avverka. Normalt ger gallring dessutom ett ekonomiskt överskott, undantaget förstagallringar i dåligt röjda bestånd.

Att röja i tid lönar sig. Det ger framtida gallringar ett bättre ekonomiskt utbyte eftersom träden blir grövre. Röjning kan liknas vid att odla rädisor, genom att gallra i plantorna när de är små får varje planta plats att växa och den användbara skörden blir större

Vi skogsrådgivare hjälper dig att planera gallringsåtgärderna och välja metod med fokus på god skogsskötsel och långsiktig ekonomisk framgång. Fråga oss gärna, vi finns här för dig!