Att tänka på

1. Betalningsplan får enbart användas på avverkningsrätter, inte på leveransvirke.

2. Du kan förändra en plan på så sätt att du kan lyfta hela det kvarvarande beloppet. Kravet från skattemyndigheten är dock att pengarna skall fördelas på 2 år eller mer.

3. Vid utbetalning av betalningsplan tillkommer moms. Begär du utbetalning av t.ex. 100 00 kr kommer du alltså att få ut 125 000 kr. De flesta skogsägare ska betala skillnaden mellan inkomstmoms och utgiftsmoms vid nästa års deklaration.

4. Man kan göra en skogskontoinsättning på max 60 % av skogsinkomsten, och på detta sätt flytta fram beskattning av dessa.

5. Räntan på betalningsplan utbetalas årligen till ditt virkeslikvidkonto på Norrskog. Villkoren är konkurrenskraftiga och räknas även på de pengar du senare ska betala i skatt.