Räntor

 

Riktlinjer för Norrskogs räntor
Medlemskonto 0,20%    
Betalningsplan, medlem 0,70%
Betalningsplan, ej medlem 0,00%
Virkeslikvidkonto (vlk), medlem 0,70%
Virkeslikvidkonto (vlk), 
ej medlem
0,00%
   
Skuldräntor  
Förskott 3,40%
Skuldsaldo på AU 3,40%
Dröjsmålsränta 8,65%
 
Referensränta  
2015-01-01 0,00 %