Skogsskötsel

Välskött skog står stadigt och behåller sina värden!

De senaste årens problem med stormar och insektsangrepp visar på vikten av bra skogsskötsel. Genom att röja och gallra den yngre skogen vid rätt tidpunkter ger man de kvarlämnade träden bättre förutsättningar att stå emot snötryck och vindar.

På samma sätt är det nu i stora delar av Jämtland, Västernorrland och Västerbotten extra viktigt att hålla ett extra öga på sin skog för att se till att den inte utsätts för insektsangrepp. Det stora insektstryck som följer i spåren på stormarna riskerar att drabba den skog som klarade stormarna på ett olyckligt sätt.

Skog som är väl skött och som växer bra har högre motståndskraft mot såväl insekter som snö- och stormskador.

Norrskog hjälper dig att se vad som behöver göras – och ser till att det blir gjort!