Förvaltningsavtal

Förvaltningsavtal

Vi ger dig högsta möjliga service utifrån dina behov!

Genom ett förvaltningsavtal med Norrskog kan du få den service du önskar var du än bor i Sverige eller utomlands. Målet är att hitta en förvaltningsform som passar dig, din skog och dina förutsättningar. Några exempel på vad vi kan erbjuda:

•planering och uppföljning av verksamheten
•avverknings- och skogsvårdsuppdrag
•kontakt med myndigheter
•tillsyn
•rapportering och ekonomisk uppföljning och rådgivning


Vill du ha hjälp med förvaltning av din skogsfastighet, kontakta din skogsrådgivare.