Skogsbruksavtal

Skogsbruksavtal

Skogbruksavtal är ett tryggt sätt att äga och sköta skog, som ger dig både tillägg på virkespriset och skogsskötsel till rabatterat pris!

Ett skogsbruksavtal är en förbindelse mellan skogsägaren och Norrskog om ett skogligt samarbete under fem år. Skogsägaren upplåter det virke som är aktuellt att sälja till Norrskog och får då tillägg på virkespriset. Skogsägaren får dessutom en genomarbetad skogsskötsel till rabatterat pris. Fastighetens samtliga ägare måste vara medlemmar i Norrskog. Fastigheten måste också ha en skogsbruksbruksplan, eller liknande plan, samt vara certifierad enligt PEFC.

Vill du ha hjälp med en skogsbruksplan, kontakta din skogsrådgivare.