Överlåtelse

Överlåtelse

Norrskog har lång erfarenhet av att hjälpa till med fastighetsöverlåtelser vid generationsskifte. Vårt mål är att processen ska vara så enkel och smidig som möjligt och att lösningen ska tillgodose de förutsättningar och önskemål som parterna har i varje affär.

En fastighetsöverlåtelse börjar i regel med ett möte mellan överlåtare och de som har intressen i processen (normalt personer i familjen) samt Norrskogs rådgivare och mäklare. Under mötet hjälps vi åt att komma fram till vilka möjligheter som finns.

Vi ställer några frågor och tar fram ett beslutsunderlag. Ni bestämmer själva hur fort processen ska gå. Våra skogsrådgivare hjälper till med råd om det skogligt tillståndet och fastighetens avkastningsförmåga. Norrskog tar hand om hela den praktiska hanteringen från skogsinventering och värdering till kontrakt, preliminärdeklarationer och lagfarter.

För den nya ägaren kan vi omgående komma igång med skogsbruket och finansieringen. Normalt följer sedan ett program under de första  åren där vi löpande stämmer av ekonomi och åtgärder så att det hela blir som det var tänkt.